”Do podatków nie wystarczy umysł matematyka; tutaj potrzebny jest filozof…” - Albert Einstein

Kontakt

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Biuro rachunkowe J&R PROBITAS

ul. Karola Miarki 28/13

43-190 Mikołów

tel.: 508-305-386

e-mail: biuro@jrprobitas.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji współpracy handlowej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Biuro Rachunkowe J&R PROBITAS Jolanta Stolicka, ul. K. Miarki 28/13, 43-190 Mikołów

Jak możesz się z nim skontaktować?

  • pocztą – Biuro Rachnkowe J&R PROBITAS Jolanta Stolicka, ul. K. Miarki 28/13, 43-190 Mikołów

lub

  • e-mailem – biuro@jrprobitas.pl

Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?

  • pocztą – Biuro Rachnkowe J&R PROBITAS Jolanta Stolicka, ul. K. Miarki 28/13, 43-190 Mikołów

lub

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit a) RODO,
2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przeniesienia Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości